DESPRE NOI

Despre Noi

EDICHIM GĂEŞTI

Suntem o societate comercială specializată pe aplicarea de tratamente de protecție a suprafețelor metalice împotriva crustei, coroziunii și microbiologiei în circuitele de apă.

ISTORICUL EDICHIM

S.C. EDICHIM S.R.L. – înfiinţată în august 1991, este o societate cu capital integral privat, cu sediul în Oraşul GĂEŞTI, Judeţul DÂMBOVIŢA – ROMÂNIA. Domeniul principal de activitate al firmei este fabricarea şi comercializarea produselor chimice destinate tratării apelor recirculate în combinate chimice, petrochimice, centrale termice industriale şi de apartament, pentru asigurarea protecţiei suprafeţelor metalice împotriva coroziunii, depunerilor de cruste carbonatice şi dezvoltărilor microbiologice. 

Am dezvoltat în continuare o gamă largă de produse chimice pentru uz profesional şi uz casnic utilizate pentru protecţia, curăţirea şi dezinfectarea suprafeţelor.

Inhibitorii de crustă şi coroziune fabricaţi sunt produse obţinute prin aplicarea în producţie a brevetelor proprii de invenţii. S.C. EDICHIM S.R.L. are o bogată experienţă în tratamentul apelor recirculate, experienţă care s-a acumulat pe parcursul multor ani de aplicare a tratamentelor în combinate chimice si petrochimice, perioadă în care s-au căutat soluţii şi s-au adaptat problemelor specifice fiecărui sistem cu apa recirculată, clienţii fiind foarte multumiţi, obţinându-se rezultate deosebite cu costuri mult mai mici faţă de alte oferte.

La început, pe lângă produsele pentru tratarea apei, în portofoliul firmei mai existau şi alte produse, produse peliculogene (grunduri, vopsele, emailuri, lacuri şi diluanţii aferenţi), condiţionare de pigmenţi şi alte produse de uz general.

În timp, activităţile necesare dezvoltării unei game de produse pentru tratarea apei cât mai completă şi cât mai complexă, care să satisfacă în totalitate cerinţele clienţilor şi să fie competitive faţă de produsele concurente venite de la firme cu renume din afară, au condus la restrângerea activităţii şi direcţionarea cu precădere spre acest domeniu.

O muncă laborioasă a fost depusă în acest scop, încununată cu recunoaşterea prin primul Brevet de Invenţie, cu numărul 110225 din anul 1995.

Acesta a fost un impuls important pentru a contimua studiile şi cercetările, cu aplicaţie directă în producţie şi în programele de tratament efectuate la beneficiari foarte importanţi, cu cerinţe stricte şi cu rezultate concrete. Astfel, în 1997, am obţinut în acest domeniu al doilea Brevet de Invenţie, cu numărul 111792.

Continuând studiile şi cercetările, am introdus în produsele noastre compuşi macromoleculari, astfel încât am dezvoltat inhibitori de crustă şi coroziune care să asigure o protecţie completă a suprafeţelor metalice, încununarea rezultatelor fiind dată de obţinerea Brevetului de Invenţie, cu numărul 121862 din anul 2004.

BREVETELE EDICHIM

Tratamentul cu produsele firmei S.C. EDICHIM S.R.L. asigură ca:

  • Valorile maximale pentru apa recirculată care, prin purje, va fi eliminată ca apă reziduală (uzată sau de canalizare) nu vor fi depăşite, de asemenea, pentru produsele chimice folosite la tratarea apei, în concentraţiile recomandate, purjarea apelor tratate cu aceste produse se poate face direct în receptorii naturali sau în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare deoarece dozele recomandate, corelate cu caracteristicile fizico-chimice ale produselor, respectă limitele de încărcare cu poluanţi prevăzute în Normativele NTPA-001/2002 şi NTPA-002/2002 (Anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea de Guvern nr. 188 din 28 februarie 2002, modificată cu Hotărârea de Guvern nr. 352 din 21 aprilie 2005).
  • Pentru toate produsele livrate se anexează Fişele tehnice şi Fişele cu Date de Securitate (întocmite conform CE 1907/2006 (REACH) şi HG 1408/04.11.2008).